مسیر سبز
مسیر سبز

آخرین عکس شاگردان مدرسه سندی هوک خبرآنلاین: این عکس چند

آخرین عکس شاگردان مدرسه سندی هوک 
 خبرآنلاین: این عکس چند

آخرین عکس شاگردان مدرسه سندی هوک
خبرآنلاین: این عکس چند ماه قبل از تلخ ترین فاجعه در تاریخ مدارس ابتدایی آمریکا گرفته شد همانطور که شاگردان هر کلاسی در این کشور عکسی به یادگاری می گیرند.

با فاجعه ای که روز جمعه درمدرسه سندی هوک رخ داد ، این کودکان دیگر عکس از فارغ التحصیلی دبیرستان و یا دانشگاه نخواهند داشت.

 دیروز مراسم تدفین چند تن از این کودکان برگزار شد تا والدین آنها از این پس  تنها با خاطره ها و عکسهایشان زندگی را سر کنند.

 نام دختری که نفر وسط ردیف میانی نشسته در بین کشته شدگان نبوده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید