هر روز!
هر روز!

آخرین کلمات متخصصین (طنز) آخرین کلمات متخصصین (طنز)  

آخرین کلمات متخصصین (طنز) آخرین کلمات متخصصین (طنز) 
  

آخرین کلمات متخصصین (طنز)
آخرین کلمات متخصصین (طنز)
 
آخرین کلمات یک دیوانه : من یه پرنده‌ام
آخرین کلمات یک غواص: نه این طرفها کوسه وجود نداره
آخرین کلمات یک خبرنگار: بله، سیل داره به طرفمون میاد
آخرین کلمات یک شکارچی: مامانت کجاست کوچولو؟
آخرین کلمات یک جهانگرد در آمازون: این نوع مار رو میشناسم، سمی نیست
آخرین کلمات یک متخصص آزمایشگاه: این آزمایش کاملاً بی خطره
آخرین کلمات یک نارنجک‌انداز : گفتی تا چند بشمرم؟
آخرین کلمات یک متخصص خنثی کردن بمب : این سیم آخری رو که قطع کنم تمومه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید