ابوالفضل فتحی آزاد
مو قشنگمو قشنگ
ابوالفضل فتحی آزاد

آخر راه اومدن با روزگار  گره کوریه که بخت منه

 لینک
آخر راه اومدن با روزگار  گره کوریه که بخت منه

.
آخر راه اومدن با روزگار  گره کوریه که بخت منه
که تموم اتفاقای بدش  شاهد زندگی سخت منه
شاید این زخمی که از تو خوردم و  از حرارتش زبونه میکشم
یا تموم بی کسی هامو همش  فقط از دست زمونه میکشم
:
بگو بازم هوامو داری و مثل همه منو تنها نمی ذاری
بگو هستی تا نترسونتم ظلمت این شب تکراری
بگو هستی و روی ماهتو امشب پشت ابرا پنهون نمیشه
آسمون بخت تیره ی من ابری نمی مونه همیشه
:
من که پشتم به خودت گرمه و باز هرچه این راهو میام نمیرسم
نکنه دستمو ول کردی که برم که به هرچی که میخوام نمیرسم
شایدم من اشتباهی اومدم که در بسته رو وا نمیکنی
من به این سادگی دل نمیکنم از تو که منو رها نمیکنی
.
آسمان همیشه ابری نیست - محسن یگانه
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید