هر روز!
هر روز!

« آدیداس» از کجا آمد؟ « آدیداس» از کجا آمد؟

« آدیداس» از کجا آمد؟ « آدیداس» از کجا آمد؟

« آدیداس» از کجا آمد؟
« آدیداس» از کجا آمد؟
آدیداس کیست؟
در سال 1920 آدولف داسلر جوان بیست ساله آلمانی شروع به ساخت کفش های ورزشی کرد و سعی کرد که کفش های زیبا و با کیفیت تولید کند. پس از استقبال خوب و شناخته شدن محصولات او، آدولف به فکر ثبت شرکت و پیدا کردن نامی برای محصولات خود افتاد. چون خانواده و دوستان او را آدی صدا می کردند او از سه کلمه از نام خانوادگی خود استفاده کرد، و نام آدیداس را برای شرکت و محصولات خود برگزید.

او همچنین برای محصولات خود که در آن زمان فقط کفش های ورزشی بودند، لوگویی طراحی کرد. شرکت آدیداس و لوگوی آن در سال 1948 به ثبت رسیدند. چندی بعد او به فکر گسترش شرکت خود افتاد و همچنین محصولات خود را فقط به ارایه کفش ورزشی محدود نکرد. لباس ها و گرمکن های ورزشی نیز به محصولات آدیداس اضافه شدند. سپس آدیداس تجهیزات ورزشی مانند توپ و راکت نیز تولید کرد.

با گسترش محصولات آدیداس، آدولف داسلر علامت جدیدی برای شرکت و محصولات خود انتخاب کرد. این علامت از شکل کلی کفش گرفته شده بود. علامت جدید دارای سه نوار – از کوتاه به بلند – بود. چون آدولف نام آدیداس را از کلمه اول نام کوچک و سه کلمه نام بزرگ خود برگزیده بود، پس انتخاب تعداد سه نوار نیز همین ایده را برای او همراه داشت.
آدی داسلر سعی کرد که از طراحان باسلیقه و حرفه ای لباس استفاده کند. کیفیت و زیبایی همیشه شعار او و همکارانش بوده است.

به نوشتهی سایت نوناپ کلاب ، در سال 1972 آدی و همکارانش به این نتیجه رسیدند که در لوگوی آدیداس تغییری ایجاد کنند . چون همان سال مسابقات المپیک در شهر مونیخ برگزار می شد، آنها از المپیک ایده گرفتند. در این لوگوی جدید سه برگ – که نشانه سه قاره شرکت کننده در المپیک بود – در کنار هم قرار گرفتند. سه خط نیز در پایین این برگ ها عبور می کرد.
یک سال بعد آدیداس علامت خود و آرم سه نوار را ثبت بین المللی کرد. آدولف داسلر در سن 78 سالگی یعنی در سال 1978 درگذشت و سهام این شرکت به پسر و خانواده اش  رسید. اما در سال1989 خانواده داسلر از شرکت بیرون رفتند و آدیداس به شرکت «سهامی عام» تبدیل شد.

امروزه آدیداس در بیشتر کشورهای دنیا دارای شعبه و نمایندگی است. کارمندان این شرکت بیش از 13 هزار نفر هستند. آدیداس در بیشتر رقابت ها و تورنمنت های معتبر جهانی مانند المپیک به عنوان یکی از حامیان اصلی حضور دارد.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید