مسیر سبز
مسیر سبز

«آریان 5» تیرماه در بازار موسیقی تماشا: آلبوم موسیقی جدید

«آریان 5» تیرماه در بازار موسیقی 
 تماشا: آلبوم موسیقی جدید

«آریان 5» تیرماه در بازار موسیقی
تماشا: آلبوم موسیقی جدید گروه آریان با عنوان آریان 5 هم اکنون در مرحله دریافت مجوز به سر می برد و تیرماه از سوی شرکت ترانه شرقی، روانه بازار موسیقی می شود. محسن رجب پور سرپرست گروه موسیقی آریان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: «آلبوم جدید گروه آریان هم اکنون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال دریافت مجوز است».او با اشاره به تعداد قطعه هایی که از جانب گروه موسیقی آریان به منظور دریافت مجوز به وزارت ارشاد ار ایه شده، اظهار داشت: «گروه آریان 17 قطعه را به منظور دریافت مجوز به ونزارت ارشاد ار ایه داده است ولی به طور یقین تعداد قطعه هایی که مجوز دریافت می کنند و در نهایت در قالب آلبوم جدید گروه آریان روانه بازار موسیقی می شود، کمتر از این تعداد است».

رجب پور خاطرنشان کرد: «آلبوم جدید گروه آریان با عنوان آریان 5 به احتمال زیاد در تیرماه سال جاری از سوی شرکت ترانه شرقی روانه بازار موسیقی می شود».

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید