بهترین زندگی
بهترین زندگی

آزمایشگاه دکتر نجفی تبریز نی‌نی‌بان: آزمایشگاه دکتر نجفی تبریز

آزمایشگاه دکتر نجفی تبریز
نی‌نی‌بان: آزمایشگاه دکتر نجفی تبریز یکی از آزمایشگاههای خصوصی و معتبر این شهر است. دکتر علی رضا نجفی متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی موسس و مسئول فنی این آزمایشگاه است. آزمایشهای مورد نیاز دوران قبل و بعد از بارداری را می توانید در این آزمایشگاه تشخیص طبی عمومی انجام بدهید.آدرس: چهارراه عباسی تلفن : 36588452اگر این آزمایشگاه را می شناسید می توانید با گذاشتن نظر بقیه همشهری هایتان را راهنمایی کنید.برای مشاهده لیست آزمایشگاههای تبریز اینجا را کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید