بهترین زندگی
بهترین زندگی

آزمایشگاه رازی بابل نی‌نی‌بان: آزمایشگاه رازی بابل در سال 90

آزمایشگاه رازی بابل
نی‌نی‌بان: آزمایشگاه رازی بابل در سال 90 تاسیس شده است. دکتر محمدجعفر سلیمانی موسس این آزمایشگاه است. آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل شامل بخش های : نمونه برداری، آنالیز ادرار، انگل شناسی، ایمونولوژی، سرولوژی، بیوشیمی، میکروب شناسی، هماتولوژی، هورمون شناسی، ویروس شناسی، الکتروفورز، مولکولار PCR، کنترل کیفی و پاتولوژی می شود. برای همه آزمایشهایی که در دوران بارداری نیاز دارید می توانید این آزمایشگاه را انتخاب کنید. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بابل فعالیت می کند.آدرس: خیابان مدرس-بعد از چهارراه فرهنگتلفن:32199993 اگر این آزمایشگاه را می شناسید می توانید با گذاشتن نظر بقیه همشهری هایتان را راهنمایی کنید.برای مشاهده لیست آزمایشگاههای بابل اینجا را کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید