بهترین زندگی
بهترین زندگی

آزمایشگاه پارس یزد نی‌نی‌بان: آزمایشگاه پارس در سال ۱۳۸۰ تاسیس

آزمایشگاه پارس یزد
نی‌نی‌بان: آزمایشگاه پارس در سال ۱۳۸۰ تاسیس شده است. این آزمایشگاه تخصصی آزمایشهای مربوط به دوران بارداری را در بخش ویژه ایی انجام می دهد.آزمایشگاه پارس با بیمه های خدمات درمانی،تامین اجتماعی ،نیروهای مسلح ، بانکهای دولتی ، صنعت نفت،صدا و سیما قرار داد دارد.آدرس: میدان آزادی - روبروی بانک تجارت - آزمایشگاه پارستلفن : 36272090اگراین آزمایشگاه را می شناسید می توانید با گذاشتن نظر بقیه همشهری هایتان را راهنمایی کنید.
برای مشاهده لیست آزمایشگاههای یزد اینجا  را کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید