هر روز!
هر روز!

آسمانخراشی که سایه ندارد + عکس : آسمانخراشی که سایه

آسمانخراشی که سایه ندارد + عکس : آسمانخراشی که سایه

آسمانخراشی که سایه ندارد + عکس
: آسمانخراشی که سایه ندارد + عکس
:  
طی این پروژه که «No Shadow» یا فاقد سایه نام دارد، چند ساختمان دیگر به صورت آینه عمل کرده و نور را روی بخش سایه این آسمانخراش بازتاب می دهد. به گفته مهندسان این طرح، تمام محاسبات را نرم افزار های رایانه ای انجام داده اند و هیچ خطایی در آنها مشاهده نمی شود.
 

 
 
به گزارش : تهیه و تنظیم : مجله تالاب
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید