هر روز!
هر روز!

آسیب شناسی خلاف مقررات عمل کردن : آسیب شناسی خلاف

آسیب شناسی خلاف مقررات عمل کردن : آسیب شناسی خلاف

آسیب شناسی خلاف مقررات عمل کردن
: آسیب شناسی خلاف مقررات عمل کردن
چراغ قرمز را رد می کنیم. از راه های فرعی وارد محدوده طرح ترافیک می شویم. برایمان مهم نیست که مسیری که در آن می پیچیم یک کوچه ورود-ممنوع است. سرعت غیرِمجاز در اتوبان ها، سبقت از سمت راست، پارک سر چهارراه ها و غیره هم که دیگر چیزی نیست! اما چرا؟ آیا مجازات ها بی فایده اند؟ و یا ما یاد گرفته ایم سخت ترین قوانین را هم دور بزنیم؟
به گزارش : وقتی قانون منویات فلان گروه و جریان شود در نتیجه افراد تعهدشان را به آن از دست داده و نسبت به آن بی اعتماد خواهند شد. این موضوعی است که می تواند به همه جا تعمیم پیدا کند و در جایی که قانون باید باشد مردم آن را ندیده بگیرند.
چند روز پیش مدیر پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی قوه قضایی گفت که جریمه ها نتوانسته اند تخلفات رانندگی را کم کنند.
علی افتخاری معتقد است جامعه ما با معضلاتی مانند افزایش جمعیت و استفاده فراوان از خودرو روبروست. به گفته او این امر رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی را چندبرابر کرده است.
وی به نرآمدی رسیدگی به جرایم رانندگی اذعان کرده و گفته این نرآمدی باعث کشته شدن 16 هزار نفر از مردم و زخمی شدن 304 هزار نفر از آن ها در سال می شود.
چندوقت پیش هم یکی دیگر از مسئولان نسبت به نرآمدی جرایم رانندگی انتقاد کرده بود. محمداسماعیل سعیدی -عضو کمیسیون اجتماعی مجلس- مهر امسال گفت افزایش جریمه ها نقشِ درآمدزایی دارد و تاثیری بر کاهش تخلفات رانندگی ندارد.
البته حسن عابدی -رییس پلیس راهور تهران بزرگ- چنین اعتقادی ندارد. وی گفته جریمه تخلف رانندگی تنها برای بازدارندگی از وقوع جرم است و نه برای درآمدزایی.
به هرحال بحث جرایم در نظرگرفته شده برای تخلفات رانندگی همواره از موضوعات مورد بحث بوده است.
اوایل مهرماه رسانه ها درباره خبرِ احتمال افزایش 50 تا 100 درصدی جریمه های رانندگی موضع گیرهای متفاوتی داشتند. برخی آن را مفید و برخی آن را در کاهش تخلفات بی تاثیر می دانستند.
بخش زیادی از کارشناسان نیز نسبت به تاثیر مجازات ها بر جرائم رانندگی خوشبین نیستند. آن ها معتقدند خلائی جامعه شناختی در اعمال قوانین راهنمایی و رانندگی وجود دارد.
یک جامعه شناس می گوید “جرم تخلفات رانندگی هر چقدر هم سنگین باشد نمی تواند آن گونه که باید تخلفات را کاهش دهد. به جای پیچیده کردن تخلفات ما باید به سراغ بالا بردن وجدان جمعی جامعه برویم”.
سعید معیدفر در گفتگو با فرارو گفت: قانون چه به شکل رسمی و چه عرفی بازتاب وجدان جمعی یک جامعه است. به میزانی که درون جامعه نسبت به هنجارها، قوانین و عرف اعتماد وجود داشته باشد، آن ها ضمانت اجرایی لازم را دارند و می تواند تاثیر بگذارد.
این جامعه شناس اظهار کرد: قانون و هنجار نمی توانند از وجدان جمعی مستقل باشند. اجرای قانون نیز خود بخشی از جامعه است. اگر در جامعه وجدان جمعی نباشد مجریان قانونی نیز نمی توانند قاطعانه قانون را اجرا کنند.
عضو انجمن جامعه شناسی ایران با اشاره به اینکه خودِ مردم تخلفشان را نمی پذیرند گفت: ما بارها دیده ایم که افراد متخلفی که پلیس جلوی ماشین آن ها را گرفته شروع به چک وچانه زدن با مجری اجرای قانون می کنند.
معیدفر تصریح کرد: خودِ فرد متخلف تخلفش را نمی پذیرد. چرا که او متوجه نیست که مجری قانون تک تک افراد جامعه هستند. به همین خاطر همیشه چالشی جدی میان مجری قانون و مردم وجود دارد.
این جامعه شناس با تاکید بر این که اجرایِ قانون به تنهایی باعث حل مشکلات نخواهد شد ادامه داد: برخی تصور می کنند که تنها با اعمال قانون مشکلات حل می شود. در حالی که من معتقدم افزایش میزان تخلفات می تواند موثر باشد اما کافی نیست.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: ما باید بر روی بحث رفتار آدم ها کار کنیم تا زمانی که اعتماد به قانون در افراد ایجاد نشود، تخلفات نیز تاثیری نخواهند داشت.
معیدفر درباره دلایل بی اعتمادی به قانون توضیح داد: در برابر برخی از افراد قانون اعمال می شود و در برابر برخی دیگر خیر. مثلا مامور اجرای قانون به بهانه هایی همچون وضع مالیِ بد یا خوبِ فرد متخلف بر او قانون اعمال نمی کند. همین می شود که مردم باور می کنند همه در برابر قانون یکسان نیستند.
وی در ادامه اظهار کرد: این یک ضعف جامعه شناختی است. مشکلات جامعه شناختی نیز بر پلیس فشار روحی زیادی وارد می کند و پلیس مجبور می شود در مواردی از اجرای قانون بگذرد.
معیدفر درباره راه حل کاهش تخلفات رانندگی تصریح کرد: ما باید در ابتدا وجدان جمعی و اعتماد را در جامعه افزایش دهیم. مثلا در کشورهای توسعه یافته تلاش می شود تا با مطالعه و کارشناسی قانون گذاری کنند تا قانون با جامعه سازگار باشد.
عضو انجمن جامعه شناسی ایران با تاکید بر یک راه حل موثر در کاهش تخلفات رانندگی گفت: ما باید اعمال قانون را در جایی انجام دهیم که در آن تخلف کمتری صورت می گیرد، نه اینکه وقتی یک پدیده به اوج تخلف می رسد جلویش را بگیریم. این یک راهکار جامعه شناسانه است.
این استاد دانشگاه با توضیحِ این نکته که جامعه ما در بسیاری زمینه ها دچار ضعف در وجدان جمعی و در نتیجه ضعف در اعمال قانون است اظهار کرد: مشکل ما فقط در رانندگی نیست. از آن جایی که رانندگی نمود بیشتری دارد به نظر ما دچار بی قانونیِ بیشتری است. ما در بسیاری از زمینه ها وجدان جمعی نداریم.
سعید معیدفر ادامه داد: یک مثالی که می توان در این باره زد غیرقانونی بودن ماهواره است. این در حالیست که مردم ما اکثرا ماهواره دارند. اما این قانون گذاری مشکل دارد؛ چرا باید ما با هر چیز که مشکل داریم برایش قانون بگذاریم؟
این استاد دانشگاه با ذکر این نکته که قانون باید مطابق با جامعه باشد گفت: قوانین باید با زمان مطابقت داشته باشند. اگر چنین نباشد این اعتبار قانون است که به زیر سئوال خواهد رفت.
وی تصریح کرد: مرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید