هر روز!
هر روز!

آشنایی با تعاریف فشار خون بالا-فشار خون بالا چیست؟ آشنایی

آشنایی با تعاریف فشار خون بالا-فشار خون بالا چیست؟ 
 آشنایی

آشنایی با تعاریف فشار خون بالا-فشار خون بالا چیست؟
آشنایی با تعاریف فشار خون بالا: آشنایی با تعاریف فشار خون بالا
: آشنایی با تعاریف فشار خون بالا

: به گزارش : هایپرتنشن(Hypertension) معیاری است که برای بیان فشارخون بالا به کار می رود. فشار خون با استفاده از دستگاه اندازه گیری فشارخون و برحسب میلیمترجیوه(mmHg)اندازهگیری می شود و معمولا دو عدد برای فشارخون خوانده می شود; مثلا :۱۲۰ روی ۸۰ (که بدین صورت نوشته می شود:(۱۲۰/۸۰mmHg) عدد بیشتر فشارسسیتولیک (systolic) است. این فشار، فشاری است که وقتی قلب می تپد ساخته می شود (فشار ناشی از انقباض قلب) و اگر این فشار بیشتر از ۱۴۰ باشد، فشار خون شما بالا است.
عدد کمتر فشار دیاستولیک (biastolic) است. این فشار، فشاری است که در داخل رگ های خونی هنگامی که قلب در وضعیت استراحت است ساخته می شود و زمانی این فشار بالا است که بیشتر از ۹۰ باشد. در ابتلا به فشار خون بالا ممکن است یکی از این دو فشار یا هردوی آنها بالا باشند. افرادی هم هستند که مستعد به فشار خون بالا (Hypertention pre) هستند. یعنی زمانی که فشارخون سیستولیک آنها بین ۱۲۰تا۱۳۹ باشد یا فشارخون دیاستولیک آنها بین ۸۰ تا ۸۹ باشد. اگر شما مستعد به فشارخون بالا هستید، احتمال اینکه به بیماری فشار خون بالا (pressure dloob high) مبتلا شوید بسیار زیاد است. پس اگر هرکدام از علا ئم زیر را در خود مشاهده کردید هرچه سریع تر به دکتر مراجعه نمائید: درد سینه،سرگیجه، صدادر گوش یا زنگ زدن در گوش، تپش قلب نامنظم، خون ریزی بینی، خستگی، تاری دید، سردرد شدید.
هرکدام از اینها ممکن است علا ئم ابتلا به فشارخون بالا به صورت کامل و خطرناک باشد که هایپرتشن بدخیم (gnant mali) نامیده می شود.
 
نویسنده : مهزادسیدکریمی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید