هر روز!
هر روز!

آشنایی با شجره طاهره ائمه معصومین : آشنایی با شجره

آشنایی با شجره طاهره ائمه معصومین : آشنایی با شجره

آشنایی با شجره طاهره ائمه معصومین
: آشنایی با شجره طاهره ائمه معصومین
: آشنایی با شجره طاهره ائمه معصومین
: امام اول : حضرت علی بن ابیطالب (ع)
به گزارش : کنیه : ابوالحسن و حسین، ابوتراب لقب : امیرالمؤمنین، الوصی، مرتضی پدر : ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم مادر : فاطمه بنت اسد بن هاشم تولّد : او در سیزده رجب، ده سال قبل از بعثت (600 میلادی) در داخل کعبه بدنیا آمد. امامت : امامت او بعد از فوت پیامبر طبق دستور خداوند متعال که پیامبر اعلام فرموده بودند (رجوع به حدیث غدیر خم) به سال 11 هجری (632 میلادی) شروع شد. شهادت : او بسال 40 هجری (661 میلادی) روز 21 رمضان توسط یکی از خوارج بنام عبدالرحمن بن ملجم در کوفه حین نماز گذاردن به شهادت رسید و در نجف (عراق) دفن گردید. مح

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید