هر روز!
هر روز!

آشنایی با هنر مشبک کاری فلزی آشنایی با هنر مشبک

آشنایی با هنر مشبک کاری فلزی آشنایی با هنر مشبک

آشنایی با هنر مشبک کاری فلزی
آشنایی با هنر مشبک کاری فلزی
1. مشبک کار ورقه های فلزی (برنجی) را با قیچی می برد.
 
آشنایی با هنر مشبک کاری فلزی
2. ورقه های برنجی را با این استوانه های فلزی گرد می کند.
 

 
3. ظرف پر از قیر شده تا ضربه های چکش به گردی آن آسیب وارد نکند.
 

 
4. محلی را که از قبل علامت گذاری شده با نوک قلم کنده کاری می کند.
 

 
5. بعد از تمام شدن کار، قیر را آب کرده با ضربه های چکش و استوانه های فلزی آن را دوباره گرد می کند.
 

 
6. ظرف دو تکه را کنار هم قرار داده و لبه های آن را در هم چفت می کند.
 

 
7. بعضی از ظروف مشبک شیشه های رنگی ندارد.
 

 
8. شیشه های رنگی را با دقت زیاد می چسباند که زیبایی کار را بیش تر می کند.
 

 
زیبایی چراغدان ها وقتی نمایان می شود که لامپی داخل آن روشن باشد. با دیدن چراغدان ها به گذشته پر از هنر ایرانیان پی می بریم. منبع: ماهنامه ملیک ا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید