مسیر سبز
مسیر سبز

آغاز رسیدگی به تخلفات خانواده «ش» روزنامه خراسان: پس

آغاز رسیدگی به تخلفات خانواده «ش»
روزنامه خراسان:  پس از بررسی های گسترده کارشناسان یکی از نهادهای نظارتی مبنی بر اقدامات غیرقانونی و دریافت ده ها میلیارد تومان وام بدون ارائه وثایق کافی و معتبر توسط اعضای یک خانواده به نام "ش"، قرار است رسیدگی به پرونده این خانواده طی روزهای آینده توسط مراجع قانونی آغاز شود.

بر اساس پرونده مذکور، علاوه بر پیگیری قضایی اقدامات اقتصادی شرکت هایی که توسط افراد مذکور تاسیس و اداره می شود، برخی مدیران بانکی نیز برای پاسخگویی درباره نحوه پرداخت وام های میلیاردی احضار خواهند شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید