هر روز!
هر روز!

آقایان بخوانند:معیار خانم ها برای ازدواج در سنین مختلف

آقایان بخوانند:معیار خانم ها برای ازدواج در سنین مختلف

آقایان بخوانند:معیار خانم ها برای ازدواج در سنین مختلف

محققان می گویند نه شنیدن از یک زن، همیشگی نیست. از نظر آنها کافی است کمی شانس با مرد خواستگار همراه باشد و زن رویاهایش، تا ۱۰ سال دیگر ازدواج نکند. چرا که به گفته پژوهشگران، نظر زن ها در مورد ازدواج هر ده سال یک بار زیر و رو می شود و ممکن است زنی که در دهه سوم زندگی اش به یک خواستگار نه گفته، ده سال بعد پشیمان شود و تصمیم بگیرد با همان مرد ازواج کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید