هر روز!
هر روز!

آلبوم تصاویر خسوف نیمه ی شعبان شب نیمه ی شعبان

آلبوم تصاویر خسوف نیمه ی شعبان
شب نیمه ی شعبان امسال میزبان یک ماه گرفتگی جالب بود که از تمامی نقاط ایران قابل رؤیت بود. این خسوف در بسیاری نقاط دیگر دنیا از جمله افریقا، آسیا و امریکای جنوبیدیده می شد. البته این خسوف یک گرفت کامل نبود و بعد از ورود ماه به سایه ی زمین، کاملا نمی گرفت. ولی خود همین پدیده باعث زیبا تر شدن ماه گرفتگی شد.
در اینجا آلبومی از تصاویر این خسوف می بینید که توسط منجمین اطراف دنیا گرفته شده است!
 
 *              *               *
گویا ماه هم در این نیمه ی شعبان دلتنگ ظهور مولایش است... یا شاید فقط ماه می تواند روی مولا را ببیند و از خجالت چهره اش را بپوشاند...
 
دلم در هوای تو دیشب شکست
ولی باز روی ماهت ندید
چه می شد دلم در دعای فرج
صدای اجابت ز تو می شنید
خوشا آنکه دیشب به راهت نشست
و شاخه گلی از وصال تو چید
به مه غبطه خوردم چو دیدم گرفت
گمانم که دیشب جمال تو دید!
تهیه و تنظیم:
ا.م.گمینی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید