مسیر سبز
مسیر سبز

آمار خودکشی در ایران خبرآنلاین: بررسی آمار اقدام به خودکشی

آمار خودکشی در ایران 
 خبرآنلاین: بررسی آمار اقدام به خودکشی

آمار خودکشی در ایران
خبرآنلاین: بررسی آمار اقدام به خودکشی طی 15 سال اخیر نشان می دهد، خودکشی درمیان 18 تا 24 ساله ها بیشتر است.

 مرگ های مشکوک به خودکشی در کشور رو افزایش است. با این حال رئیس رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی می گوید: در سال گذشته سه هزار و 640 مرگ مشکوک به خودکشی در کشور رخ داده است.

محمود خدادوست با اشاره به روز دهم سپتامبر روز جهانی مبارزه با خودکشی اظهار داشت: در سال گذشته استان های تهران با 409،‌ کرمانشاه با 271 و گیلان با 231 فوتی بیشترین و استان های خراسان جنوبی با 18، کهگیلویه و بویر احمد با 24 و خراسان شمالی با 25 فوتی کمترین موارد مرگ ناشی از خودکشی را داشته اند.

رییس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان شیوه های خودکشی در کشور تصریح کرد: در سال گذشته 49.9 درصد از موارد خودکشی به شیوه حلق آویز بوده است.

دکتر خداوست با اشاره به تفکیک سنی موارد خودکشی در کشور افزود: در سال گذشته، از کل مرگ های مشکوک به خودکشی در کشور، بیشترین مواردخودکشی در گروه سنی 18 تا 24 سال ثبت شده است که 28.2 درصد از کل موارد خودکشی این سال ها را در برمی گیرد.

 پس از آن گروه سنی 30 تا 39 سال با 22.2درصد، 25 تا 29 سال با 17.6درصد، بالای 50 سال با 12.9 درصد، 40 تا 49 سال با 11.1 درصد و زیر 18 سال با 7.9 درصد به ترتیب بیشترین موارد خودکشی را به خود اختصاص داده اند.

بر این اساس بررسی آمار اقدام به خودکشی طی 15 سال اخیر نشان می دهد، خودکشی درمیان 18 تا 24 ساله ها بیشتر است.

در نمودار های زیر تعداد فوت شدگان خودکشی در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی، تعداد پرونده های تشکیل شده در مورد ا قدام به خود کشی در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی و تعداد پرونده های اقدام به خودکشی طی سال های 1375 تا 1390 را در در چهار رده سنی را ببنید.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید