هر روز!
هر روز!

آمانو: ایران به تعهدات خود در برجام عمل می کند

آمانو: ایران به تعهدات خود در برجام عمل می کند
بنابر گزارش پایگاه اینترنتی آژانس بین المللی انرژی اتمی آمانو در ادامه گفت: آژانس طبق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از زمان اجرایی شدن این توافق از ژانویه 2011 به نظارت و راستی آزمایی تعهدات مرتبط ایران پرداخته است. ما به اجرای نقش خود طبق شروط تعیین شده در برجام مطابق با اقدامات پادمانی استاندارد آژانس به شکل عادلانه و بی طرف ادامه می دهیم. تعهدات مرتبط هسته ای ایران طبق برجام به طور کامل اجرا می شود.
به گزارش : وی همچنین تصریح کرد: آژانس کمن به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در ایران طبق توافق پادمانی ادامه می دهد. ارزیابی ها در خصوص نبود مواد و فعالیتهای هسته ای اعلام نشده در ایران همچنان ادامه دارد.
آمانو افزود: ما همچنین به اجرای پروتکل الحاقی در ایران شامل دسترسی های تکمیلی به سایتها و دیگر اماکن همانطور که مطابق با پروتکلهای الحاقی در دیگر کشورها انجام می دهیم ادامه خواهیم داد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید