هر روز!
هر روز!

آموزش ابراز علاقه به همسر : آموزش ابراز علاقه به

آموزش ابراز علاقه به همسر : آموزش ابراز علاقه به

آموزش ابراز علاقه به همسر
: آموزش ابراز علاقه به همسر
: عشق، ازدواج و مسائل جنسی
به گزارش : اوایل زندگی ، آنقدر به من علاقه داشت که حتی حاضر نبود ، بدون من غذا بخورد ، علاقه همسرم به حدی بود که روزی چند بار از محل کارش با من تماس می گرفت . نکات فوق ، نمونه ای از جملاتی است که بارها از مراجعان شنیده می شود . آیا شما هم فکر می کنید علاقه همسرتان کم شده است ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید