هر روز!
هر روز!

آموزش اندازه گیری و الگو کشی شلوار : آموزش اندازه

آموزش اندازه گیری و الگو کشی شلوار 
 : آموزش اندازه

آموزش اندازه گیری و الگو کشی شلوار
: آموزش اندازه گیری و الگو کشی شلوار
به گزارش : تی مدل : در این پست روش های مختلف الگو کشی شلوار را برای شما کاربران گرامی سایت گردآوری کرده ایم این روش ها از کتاب حرفه و فن خیاطی کل کشور برداشت شده است امیدوارم مفید واقع شود .
اندازه گیری شلوار :
مراحل اندازه گیری شلوار با بستن یک نوار به دور کمر به ترتیب زیر انجاو می شود .
1- قد شلوار : در پهلو از محل نوار در کمر تا قوزک پا
2- قد زانو : از محل نوار در کمر (از روی شکم ) تا وسط خط زانو .
3 دور زانو : سانتیمتر را دور زانو حلقه کنید و گشادی آنرا به دلخواه اندازه گیری کنید.
4- دور دمپا : مانند دور زانو
5 –دور فاق یا آنفورشور : سانتیمتر را در جلو ، از محل نوار در کمر نگه داشته و از وسط پا رد کرده تا پشت ( تا محل نوار در کمر ) اندازه گیری کنید .
6-آنتی ژامپ: خط کش را وسط پا گذاشته و فاصله بین خط کش تا زمین را اندازه گیری نمایید .
طول فاق شلوار معمولی 1/4 دور باسن بزرگ
طول فاق بلند =( 1 یا 2 cm )+ 1/4 n دور باسن بزرگ
طول فاق کوتاه = ( 1 یا 2 cm ) – 1/4 دور باسن بزرگ
 
آموزش اندازه گیری و الگو کشی شلوار : آموزش اندازه گیری و الگو کشی شلوار
: آموزش اندازه گیری و الگو کشی شلوار
آموزش اندازه گیری و الگو کشی شلوار

آموزش اندازه گیری و الگو کشی شلوار

آموزش اندازه گیری و الگو کشی شلوار

منبع : کتاب خیاطی آموزش فنی حرفه ای

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید