هر روز!
هر روز!

آموزش بافت منگوله آموزش بافت منگوله برای بافت

آموزش بافت منگوله 
 آموزش بافت منگوله 
 برای بافت

آموزش بافت منگوله
آموزش بافت منگوله
برای بافت منگوله کلاه باید به روش زیر عمل کنید . دو دایره هم اندازه روی مقوا بکشید و وسط آن را سوراخ کنید.
کاموا را مطابق شکل زیر دور دایره طوری بپیچید که از سوراخ وسط دایره عبور کند.

پیچاندن کاموا را تا جایی ادامه دهید که سطح مقوا دیده نشود .
 

کامواهای دور تا دور مقوا را با قیچی بچینید. دو مقوا را روی هم قرار دهید تا به شکل گرد دربیاید و با یک کاموا بین دو مقوا را گره بزنید.

در آخر مقواها را ببرید و از میان کامواها خارج کنید .
 
منبع : ihedieh.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید