هر روز!
هر روز!

آموزش تزئین دمپایی با نوار برای تزئین دمپایی با نوار

آموزش تزئین دمپایی با نوار برای تزئین دمپایی با نوار

آموزش تزئین دمپایی با نوار
برای تزئین دمپایی با نوار شما نیاز دارید به دمپایی – نوار پارچه ای با رنگ و طرح دلخواه چسب تفنگی . اولین کاری که باید انجام بدهید حذف و جدا کردن بندهای رویی دمپایی هست .
 
آموزش تزئین دمپایی با نوار
 


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید