هر روز!
هر روز!

آموزش تصویری دوخت کوسن دورو آموزش تصویری دوخت کوسن دورو

آموزش تصویری دوخت کوسن دورو آموزش تصویری دوخت کوسن دورو

آموزش تصویری دوخت کوسن دورو
آموزش تصویری دوخت کوسن دورو : آموزش تصویری دوخت کوسن دورو
: آموزش تصویری دوخت کوسن دورو
: سایت ابانک آموزش تصویری دوخت کوسن دورو را به شما نشان می کنیم با ما همراه باشید

به گزارش : آموزش تصویری دوخت کوسن دورو مواد لازم : 
 
آموزش تصویری دوخت کوسن دورو دستور العمل : 
 
 

الگو زیر را پرینت بگیرید و روی پارچه بیاندازید. دو مربع ۲۰×۲۰ و دو مستطیل ۱۳×۲۰ ببرید.

  یک برگ ساده را روی کاغذ بکشید و آنرا جدا کنید. الگو را روی پارچه های نمدی بیاندازید و در رنگ های مختلف برگ نمدی درست کنید. سپس جای هر کدام از برگ ها را روی پارچه با سوزن ثابت کنید. برای روی دیگر کوسن هم طرح مورد نظرتان را روی پارچه نمدی پیاده کنید و به پارچه متقال بدوزید.

با چرخ خیاطی طرح ها را به پارچه بدوزید. طوری که خط دوخت از وسط طرح ها در هر ستون رد شود.

یکی از لبه های طولی پارچه مستطیلی که در مرحله اول بریده بودید، تا کنید و اتو کنید. یکبار دیگر این مراحل را برای پارچه مستطیلی دیگر تکرار کنید.

پارچه مربعی که برگ های نمدی را روی آن چرخ کرده اید، روی سطحی صاف پهن کنید، طوریکه که طرح ها به سمت خودتان باشند. هرکدام از پارچه های مستطیلی را مطابق عکس روی پارچه مربعی قرار دهید، طوری که  تا لبه پارچه ها به سمت بیرون باشد.

طرف دیگر کوسن را روی پارچه های مربعی و مستطیلی که در مرحله قبل روی هم گذاشتید، قرار دهید طوریکه  طرح به سمت پارچه ها باشد (مانند عکس) . با چرخ خیاطی دور تا دور پارچه هایی که روی هم قرار داده اید را با فاصله از لبه (روی خط مشکی در عکس) بدوزید. دقت کنید آن قسمت که درعکس با خط مشکی مشخص نشده را ندوزید و باز بگذارید تا داخل کوسن را پر کنید. بعد از پر کردن کوسن، با نخ و سوزن این قسمت را بدوزید.

کوسن را از رویی که دوست دارید برگردانید و از آن استفاده کنید.

شما می توانید طرح های دیگر را روی کوسن پیاده کنید .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید