هر روز!
هر روز!

آموزش توالت رفتن به بچه ها سر کلاس درس (عکس)

آموزش توالت رفتن به بچه ها سر کلاس درس (عکس)

آموزش توالت رفتن به بچه ها سر کلاس درس (عکس)
: آموزش توالت رفتن به بچه ها سر کلاس درس (عکس)
: آموزش توالت رفتن به بچه ها سر کلاس درس
 
به گزارش : تحقیقی در بریتانیا نشان می دهد از هر 10 مربی اموزشی یا پرستار خانگی 8 نفر از انها نحوه برخورد با دانش اموزی که خود را خیس نموده است را نمی دانند.خانم دکتر ماری بوست دبیر انجمن معلمان و استادان بریتانیا  می افزاید اکثر مربیان و پرستاران دانش اموزان در انگلستان در برخورد با دانش اموزی که خود را کثیف نموده است با مشکل روبرو هستند.

از 277 نفر مورد پرسش درصد افراد از این نوع اموزشها اظهار بی اطلاعی نمودند. این تحقیق می افزاید76.9 درصد از والدین هیچ راهکاری در خصوص این اموزشها به فرزندان خود ندارند.به گزارش ناوزب به همین خاطر مسولین مدرسه خدمتکاران مدرسه را موظف نموده اند به دانش اموزان نحوه توالت رفتن و تمیز کردن را اموزش دهند.

دکتر بوست می افزاید سهل انگاری والدین کار خدمتکاران مدرسه را که در این خصوص اموزشهای لازم را ندیده و هیچ ربطی به شغلشان ندارد را دوچندان نموده است.ما باید به خدمتکاران نحوه توالت رفتن و تمیز نمودن دانش اموزان را در ابتدا اموزش دهیم و تا انها بتوانند به شیوه درست با دانش اموزانی که خود را کثیف نموده اند برخورد نمایند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید