هر روز!
هر روز!

آموزش خیاطی و دوخت یقه دلبری ایستاده آموزش خیاطی و

آموزش خیاطی و دوخت یقه دلبری ایستاده آموزش خیاطی و

آموزش خیاطی و دوخت یقه دلبری ایستاده
آموزش خیاطی و دوخت یقه دلبری ایستاده : آموزش خیاطی و دوخت یقه دلبری ایستاده
: آموزش خیاطی و دوخت یقه دلبری ایستاده
: آموزش دوخت یقه دلبری به همراه الگو در ادامه مطلب
به گزارش : مانند شکل از گوشه گردن 2 تا3 سانت بالا آمده و دوباره از همان نقطه 2 تا 3 سانت به راست رفته و به سر شانه وصل کنید.
یقه را به دلخواه طراحی کنید. یقه پشت هم مانند جلو.
 
منیع: آرتوا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید