هر روز!
هر روز!

آموزش درست کردن کیف لوازم آرایش حصیری آموزش درست کردن

آموزش درست کردن کیف لوازم آرایش حصیری 
 آموزش درست کردن

آموزش درست کردن کیف لوازم آرایش حصیری
آموزش درست کردن کیف لوازم آرایش حصیری خوب چیزایی که برا درست کردن کیف لوازم آرایش حصیری لازم دارید: ١- حصیر سوشى (با کمک این حصیر سوشى رول می دهند) ٢- کش پهن/ نوار کش دار ٣- چسب حرارتى ۴- یک عدد دکمه ۵- کاموا یا روبان برا گره دادن رول (اگر از روبان استفاده کنید باید سوراخ دکمه بزرگ باشد)
 
آموزش ساختن کیف آرایش حصیری : ١- کش را داخل حصیر کنید و آخر چسب بزنید (اگر کم چسب بزنید یا خوب چسب نزنید کش باز می شود و همه برس هایتان می افتد). ٢- کش را مانند عکس داخل حصیر کنید (با خود برس ها اندازه بگیرید) مثلا برای برس کوچک از ٢-٣ تا خط بیشتر رد نکنید. ٣- به آخر هم که رسیدید چسب حرارتى بزنید. ۴- یک طرف حصیر با روبان با کاموا دکمه را به آن گره بدهید و بگذارید ١۵-٢٠ سانتى از کاموا یا روبان بماند برای دور رول کردن و به دکمه گره زدن که باز نشود.
منبع: p30stars

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید