هر روز!
هر روز!

آموزش دوختن یقه دلبری ایستاده با برش زیر سینه :

آموزش دوختن یقه دلبری ایستاده با برش زیر سینه 
 :

آموزش دوختن یقه دلبری ایستاده با برش زیر سینه
: آموزش شیوه دوختن یقه دلبری ایستاده با برش زیر سینه
آموزش دوختن یقه دلبری ایستاده با برش زیر سینه : آموزش دوختن یقه دلبری ایستاده با برش زیر سینه
: آموزش دوختن یقه دلبری ایستاده با برش زیر سینه
به گزارش : آموزش دوختن یقه دلبری ایستاده با برش زیر سینه
در این پست شیوه رسم الگوی یقه دلبری ایستاده را آموزش می دهیم امیدوارم مفید واقع شود و شما کاربران هنرمند سایت تی مدل نهایت استفاده را از آموزش های این سایت ببرید.
ابتدا شالوده ی یقه های ایستاده را کشیده و از گودی یقه به دلخواه (8-10)سانت پایین رفته، از وسط گودی یقه به اندازه ی پهنای یقه+1.5 سانت داخل الگو شده و از بازی یقه به این نقطه هلال میکنیم و از شالوده یقه نیز به این نقطه هلال میکنیم (ساسون یقه فراموش نشود)
برش زیر سینه:
ابتدا از کنار گردن تا زیر سینه را اندازه زده سپس این مقدار را روی الگو پایین آمده و برش زیر سینه را ایجاد میکنیم.آموزش خیاطی پس از ایجاد این برش ساسون سرشانه را بسته تا ساسون به زیر سینه منتقل شود از وسط جلو در تکه ی بالا 1-3 سانت بسته به برجستگی سینه ، پایین آمده و اگر برش در پشت داریم به وسط پشت و اگر فقط در جلو باشد به پهلوی جلو صفر میکنیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید