هر روز!
هر روز!

آموزش دوخت شلوار کردی : آموزش دوخت شلوار کردی

آموزش دوخت شلوار کردی 
 : آموزش دوخت شلوار کردی

آموزش دوخت شلوار کردی
: آموزش دوخت شلوار کردی
آموزش دوخت شلوار کردی : آموزش دوخت شلوار کردی
: آموزش دوخت شلوار کردی
به گزارش : آموزش دوخت شلوار کردی
در این پست شیوه دوخت شلوار کردی را رسم کرده ایم شلوار کردی شلوار رسمی اقوام کرد است که هنوز هم در مجالس و مهمانی ها و حتی امکان عمومی مورد استفاده هموطنان کرد قرار می گیرد . و اما دستور دوخت شلوار کردی
کادری رسم میکنیم به عرض (یک چهارم) دور باسن+10 سانت و طول قد شلوار
قد فاق= یک سوم قد شلوار + 3سانت میباشد که از انتهای فاق 5سانتی متر خارج شده و به یک دوم بلندی فاق وصل میشود
از پهنای فاق خط صافی به پایین شلوار می کشیم و از این نقطه 7 سانت بالا میرویم
از خط پهلو 18-20 سانت برای دم پا داخل شده و از این نقطه به پهنای فاق وصل میکنیم
از نقطه ی 7 سانتی متر نیز به دم پا وصل میکنیم
تکه ی سه گوشی که از برش شلوار به دست می آید به صورت سر و ته به داخل فاق می دوزیم
10 سانتی متر برای کش دوزی کمر از قد فاق بالا می رویم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید