هر روز!
هر روز!

آموزش ساخت کاردستی پرنده با لانه آموزش ساخت کاردستی پرنده

آموزش ساخت کاردستی پرنده با لانه 
 آموزش ساخت کاردستی پرنده

آموزش ساخت کاردستی پرنده با لانه
آموزش ساخت کاردستی پرنده با لانه : آموزش ساخت کاردستی پرنده با لانه
: آموزش ساخت کاردستی پرنده با لانه
 ساخت کاردستی پرنده با لانه
 
به گزارش : این کاردستی کودک که آموزش درست کردن  لانه پرنده با چند جوجه است می تواند یک کاردستی دلپذیر برای برای اتاق کودک باشد. حتما بچه ها از داشتن یک همچین کاردستی در اتاق خود خوشحال خواهند شد.  وسایل مورد نیاز کاردستی لانه پرنده  کاغذ رنگی در رنگ های متفاوت  قیچی  چسپ مایع  چشم عروسکی  پر  کاموای قهوه ای بریده شده در قطعه های کوچک  مراحل ساخت کاردستی لانه پرنده ابتدا الگوی لانه و پرنده را دانلود کرده و برش بزنید: دانلود الگوی پرنده و لانه آموزش ساخت کاردستی پرنده با لانهبا دو دایره سر و تن پرنده را بسازید و آن ها را به هم بچسپانید.

 کاردستی پرنده
 
آموزش ساخت کاردستی پرنده با لانهدر مرحله بعد اجزای صورت مانند نوک و چشمان متحرک را در جایشان بچسپانید. 
 
آموزش ساخت کاردستی پرنده
آموزش ساخت کاردستی پرنده با لانهپرهایی را که از قبل آماده کرده ایده به سلیقه خود بچسپانید.   

آموزش کاردستی به کودکان
آموزش ساخت کاردستی پرنده با لانهپرنده دیگری هم با همین روش درست کنید.   

کاردستی لانه پرنده
آموزش ساخت کاردستی پرنده با لانهتکه های کاموا را روی مقوای لانه بچسپانید.    

 آموزش کاردستی لانه پرنده
آموزش ساخت کاردستی پرنده با لانهپرنده ها را بچسپانید تا کاردستی تمام شود.
 
کاردستی شما آماده است. 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید