هر روز!
هر روز!

آموزش ساخت کلاه تزئینی برای جاسوزنی آموزش ساخت کلاه تزئینی

آموزش ساخت کلاه تزئینی برای جاسوزنی 
 آموزش ساخت کلاه تزئینی

آموزش ساخت کلاه تزئینی برای جاسوزنی
آموزش ساخت کلاه تزئینی برای جاسوزنی
این جا سوزنی هم از مقوا و مقداری پارچه ساخته شده!
 

مقوا را به شکل دایره با قطر دلخواه ببرید. دو دایره از پارچه ببرید که قطر یکی 1/5 برابر و دیگری 2 برابر دایره مقوائی باشد.
 

دایره بزرگ پارچه ای را مثل تصویر دور مقوا لفاف کنید و بدوزید مقداری پنبه داخل دایره کوچک پارچه ای بگذارید ،لبه دایره را جمع کنید و بدوزید.
 

دو قطعه را به هم وصل کنید و با یک رشته نخ گونی و قیطون تزئینش کنید.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید