هر روز!
هر روز!

آموزش ساخت کلاه جشن تولد : آموزش ساخت کلاه جشن

آموزش ساخت کلاه جشن تولد : آموزش ساخت کلاه جشن

آموزش ساخت کلاه جشن تولد
: آموزش ساخت کلاه جشن تولد
: مواد لازم :  
به گزارش :  مقوایی سفید یا رنگی / قیچی / چسب  مایع / ماژیک های رنگی یا نوار چسب های
 
 ابتدا یک مقوای سفید یا رنگی بر می داریم.

 سپس مانند تصویر این قسمت از مقوا را قیچی می کنیم.

مقوا را مانند شکل می پیچانیم.

  دو قسمت به هم رسیده را با چسب به هم می چسبانیم.

 حالا می توانیم با کاغذهای رنگی ، برچسب های رنگی و یا عکس های رنگی کلاه تولد را قشنگتر کنیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید