هر روز!
هر روز!

آموزش ساخت گربه جورابی آموزش ساخت گربه جورابی ساخت

آموزش ساخت گربه جورابی 
 آموزش ساخت گربه جورابی 
 ساخت

آموزش ساخت گربه جورابی
آموزش ساخت گربه جورابی
ساخت گربه جورابی
آموزش ساخت یک نمونه عروسک ( گربه ) با جوراب را ببینید.

نحوه ساخت گربه با جوراب
ابتدا جوراب را پشت و رو کنید. پنجۀ یک لنگه جوراب پاهای گربه و قسمت مچ جوراب دست های گربه را می سازد. پاشنه و کف جوراب پشت و کمر گربه هست.

آموزش ساخت عروسک با جوراب
قسمت پنجه جوراب را از وسط تا دو سانت مانده به پاشنه ببرید و با دست یا چرخ بدوزید. قسمت مچی یا دست های گربه را بعد از پر کردن خواهید دوخت.

آموزش تصویری عروسک سازی.
جوراب را به رو کنید و با پشم شیشه آن را پر کنید.

نحوه درست کردن عروسک
لبه مچی را پس دوزی کنید.

ساخت عروسک های جورابی
خط وسط مچ را تا دو سانت مانده به پاشنه بدوزید ، (این دست های گربه هست)

ساخت عروسک با جوراب
از لنگه دوم جوراب سر گربه را بسازید. مچی جوراب گردن گربه ، پاشنه جوراب پوزه گربه و قسمت کف جوراب بالای سر و گوش ها را می سازند.

ساخت گربه جورابی
دور تا دور سر را بدوزید و پشت و رو کنید.

نحوه ساخت گربه با جوراب
داخل سر را با پشم شیشه پر کنید و لبه برش را بدوزید.

آموزش ساخت عروسک با جوراب
با دو مهره سیاه یا دانه تسبیح چشمها و با یک مهره کوچکتر برای گربه تان بینی بدوزید!

آموزش عروسک سازی
سر  آماده را روی بدن بدوزید. محل قرار گرفتن سر بالای شکاف دستها است.

آموزش تصویری عروسک سازی
از قسمت پنجه جوراب (لنگه دوم که با آن سر را ساختید) یک دایره ببرید و دور تا دور آن را کوک بزنید و داخل آن را کمی پشم شیشه بگذارید.

نحوه درست کردن عروسک
کوک را بکشید تا اطراف دایره جمع شود و تشکیل یک توپ کوچولو بدهد، این دم گربه نازنازیتون می شود !

ساخت عروسک های جورابی
دم را بالای شکاف پاها بدوزید.

ساخت عروسک با جوراب
منبع : aftab92.mihanblog.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید