iTech news
iTech news

آموزش: شرکت دانش بنیان چیست شرکت‌های دانش بنیان (Knowledge-based

آموزش: شرکت دانش بنیان چیست 
 شرکت‌های دانش بنیان (Knowledge-based

آموزش: شرکت دانش بنیان چیست
شرکت‌های دانش بنیان (Knowledge-based Companies) به شرکت‌هایی گفته می‌شود که بر پایه‌ی دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی شکل می‌گیرند. این شرکت‌ها مؤسسات خصوصی یا تعاونی هستند که در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در حوزه‌ی فناوری‌های برتر به ویژه در تولید نرم‌افزار مربوط تشکیل می‌شوند. موضوع کلی فعالیت شرکت‌های دانش بنیان، تجاری‌سازی یافته‌های ‌پژوهشی و افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها و واحدهای ‌پژوهشی است. در ادامه‌ی این مقاله‌ی ، بیشتر به معرفی اهداف این نوع شرکت‌ها می‌پردازیم. همچنین شرایط پژوهشی شدن یک شرکت و مزایای آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
اهداف شرکت‌های دانش بنیان
هدف از راه‌اندازی شرکت‌های دانش بنیان عبارت است از:جذب و تبدیل کردن ایده‌ها به محصول و مشاغل پایدارتجاری‌سازی علم و دانشتجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی و پژوهشیتوانمندسازی دانش‌آموختگان برای ورود به فضای کسب‌و‌کارحمایت، هدایت و سمت دهی نوآوری‌ها و توليد کردن فناوری‌های برتربه‌کارگیری توانمندی‌های دانشگا‌ه‌ها و واحدهای پژوهشی در جامعهترغیب متخصصان، نوآوران، مخترعان، اعضای هيئت علمی دانشگا‌ه‌ها و واحدهای پژوهشیرفع نیازهای جامعه و ترویج فرهنگ تجاری‌سازی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشیتشویق بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی به بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی و فناوری‌های شکل‌یافته در مراکز پژوهشیارتقاء فرهنگ کارآفرینی
انواع شرکت‌های دانش بنیان
شرکت‌های دانش بنیان از نظر نوع مالکیت به دو دسته‌ی زیر تقسیم‌بندی می‌شوند۱- شرکت‌هایی که تنها اعضای هيئت علمی مالک آن هستند:
اگر سهام دانشگاه کمتر از ۵۰ درصد باشد، شرکت دانش بنیان یک شرکت خصوصی محسوب می‌شود و باید تابع قانون تجارت باشد و همچنین در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها ثبت شود.۲- شرکت‌هایی که دانشگاه‌ها نیز در آن مالکیت دارند:
اگر سهام دانشگاه ۵۰ درصد یا بیشتر باشد، شرکت دانش بنیان یک شرکت دولتی محسوب می‌شود.زمینه‌های فعالیت شرکت دانش بنیان
فعالیت شرکت‌های دانش بنیان را می‌توان در دسته‌بندی‌های زیر خلاصه کرد:انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ایارائه‌ی خدمات تخصصی، مشاوره‌ای، علمی، تحقیقاتی و فنیتولید محصولات با استفاده از فناوری نویننظارت بر پروژه‌های پژوهشی، اجرایی و مشاوره‌ایارائه‌ی خدمات توسعه‌ی کارآفرینیارائه‌ی خدمات توسعه‌ی محصول جدیدتشخیص فرصت‌های کارآفرینیانجام خدمات توسعه‌ی فناوریخدمات ورود کسب‌و‌کارها به بازار بین‌المللی و جهانی کردن آن‌هااجرای طرح‌های توسعه‌ی کارآفرینی در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی
شرایط شرکت‌های متقاضی برای دانش بنیان شدن
شاخص شرکت‌های دانش بنیان به دو دسته‌ی عمومی و اختصاصی تقسیم‌بندی می‌شود. شرکت‌های متقاضی باید علاوه بر شاخص‌های عمومی، شرایط مشخص‌شده در یکی از ۳ شاخه‌ی اختصاصی را نیز دارا باشند.شاخص‌های عمومی شرکت‌های دانش بنیان
۱- حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره‌ی شرکت، حداقل دو مورد از شرایط زیر را داشته باشند:دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی باشنددارای حداقل ۳ سال سابقه‌ی فعالیت کاری یا علمی در حوزه‌ی مرتبط با فعالیت شرکت باشند. یا دارای سابقه‌ی مدیریتی باشندحداقل یک اختراع ثبت‌شده‌ی ارزیابی‌شده‌ی داخلی یا بین‌المللی در حوزه‌ی فعالیت شرکت داشته باشند
۲- نیمی از درآمد ناشی از فروش محصولات و خدمات دانش بنیان از طریق قرارداد باشد. (به جز شرکت‌هایی که در مرحله‌ی تجاری‌سازی اولین کالای دانش بنیان هستند.)
۳- سابقه‌ی بیمه‌ی پرداختی برای حداقل ۳ نفر از کارکنان تمام‌وقت به مدت حداقل ۶ ماه
۴- عدم سوءسابقه و عدم تکرار تخلف در صورت وجود تعهدشاخص‌های اختصاصی شرکت‌های دانش بنیان
شاخص‌های اختصاصی به ۳ دسته تقسیم‌بندی می‌شوند. شرکت‌های متقاضی باید کلیه‌ی شرایط یکی از دسته‌بندی‌ها را داشته باشند.۱- دسته ی اول: شرکت‌های تولیدی محصولات دانش بنیانتولیدکننده‌ی کالاهای دانش بنیان (مطابق فهرست مصوب که می‌توانید در سایت دانش بنیان مشاهده کنید.)نهادینه‌سازی و بومی‌سازی دانش فنی از طریق تحقیق و توسعهدارای گواهی‌نامه‌ی انطباق استاندارد یا تأییدیه‌ی معتبرنسبت نیروی انسانی تمام‌وقت دارای مدرک کارشناسی و بالاتر در بخش‌های غیر پشتیبانی به کل کارمندان تمام‌وقت حداقل ۳۰ درصد باشدحداقل ۷ درصد فروش سالیانه‌ی شرکت خرج هزینه‌ی تحقیق و توسعه شودهر دو سال یک‌بار کالای دانش‌بنیان جدید ارائه شود یا نسبت به ارتقاء آن‌ها اقدام شود۲- دسته‌ی ‌دوم: شرکت‌های تحقیق و توسعه و خدمات مهندسیفعالیت‌های تحقیق و توسعه و خدمات مهندسی در ارتباط با یکی از کالاهای دانش بنیان انجام شودنسبت نیروی انسانی تمام‌وقت دارای مدرک کارشناسی و بالاتر در بخش‌های غیر پشتیبانی به کل کارمندان تمام‌وقت حداقل ۵۰ درصد باشد.شرکت باید در یک سال گذشته حداقل یک کالا یا خدمت جدید یا بهبودیافته داشته باشدتولید شرکت حداکثر در حد تولید نمونه‌ی آزمایشی یا پایلوت باشد۳- دسته‌ی سوم: شرکت‌های خدمات تخصصی دانش بنیاننوع خدمت این شرکت‌ها باید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید