هر روز!
هر روز!

آموزش شینیون بوکل و پیچ آموزش شینیون بوکل و پیچ

آموزش شینیون بوکل و پیچ آموزش شینیون بوکل و پیچ

آموزش شینیون بوکل و پیچ
آموزش شینیون بوکل و پیچ : آموزش شینیون بوکل و پیچ
: آموزش شینیون بوکل و پیچ
: این یک شینیون بسیار زیبا و ساده برای موقعیت های اداری و مجالس خاص است که با کمی حوصله و دقت انجام می شود .
به گزارش : از تیزی تا تیزی گوش فرق باز کرده و قسمت جلوی مو را با کلیپس جدا کنید . موهای پشت سر را هم دم اسبی کنید. دم اسبی باید کمی پایین تر از مرکز سر بسته شود.

بسته به طول مو تقریبا به اندازه ای که در شکل نشان داده شده است از دم اسبی جدا کنید و با کش بافت ببندید.

بلندی پایین موی دم اسبی را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.
مانند شکل دم اسبی را به طرف داخل برگردانده و یک بوکل زیبا ایجاد کنید و از داخل آن را با سنجاق سر ثابت کنید و دو دسته ی مساوی را از طرفین بوکل بیرون بیاورید.
با بابلیس آن را حالت داده و مانند شکل هر دو را از داخل با سنجاق ثابت کنید .

در شکل نحوه ی سنجاق زدن نشان داده شده است .
این هم تصویر از روبرو

حالا نوبت موهای جلو است . فرق مناسب را انتخاب کرده و از هر دو طرف مو را بپیچانید .

کل طول مو پیچانده می شود .
مانند شکل آن را بر روی بوکل ایجاد شده با سنجاق سر ثابت کنید. اگر حجم جلوی مو بیشتر بود می توانید مو را به جند لایه تقسیم کنید و بعد هر کدام را بطور جداگانه بپیچید و بر روی بوکل سنجاق کنید .
این هم تصویر این شینیون بعد از اتمام کار
جهت حسن ختام می توانید از سنجاق سرهای زیبا یا شکوفه ها برای تزئین آن استفاده کنید .

خدایا ! بیا پشت آن پنجره که وا می شود رو به سوی دلم بیا،پرده ها را کناری بزن که نورت بتابد به روی دلم
سپــاس فراوان از دنیای عزیز
زیبــا شــو دات کام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید