هر روز!
هر روز!

آموزش و پرورش هم ملی می‌شود! وزیر آموزش و پرورش

آموزش و پرورش هم ملی می‌شود! 
 وزیر آموزش و پرورش

آموزش و پرورش هم ملی می‌شود!
وزیر آموزش و پرورش می گوید:می‌خواهیم آموزش و پرورشی بسازیم که هر چه در کشور نیاز است، برای آن کار، نیرو نیز وجود داشته باشد و بعداً با کمک دانشگاه‌ها و تمام جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، تولید ملی ما ‌شود؛ بر اساس سند تحول آموزش و پرورش، دانش‌آموزان را اهل تفکر، اندیشه، خلاقیت و نوآوری می‌کنیم.


حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده است، اظهار داشت: تولید ملی در یک کشور عبارت است از اینکه، اول باورمان شود که می‌توانیم روی پای خود بایستیم، می‌توانیم برای خودمان نسخه بپیچیم و دردهای خودمان را بهتر بشناسیم.
وی افزود: وقتی کشوری وارد صحنه تولید ملی و اعتقاد به تولید ملی شد، چند مشکل را با هم حل می‌کند، اول اینکه شاید خانواده‌ها اولین دغدغه‌شان اشتغال در خانواده است پس باید بدانند که اگر دوست دارند فرزندانشان مشغول به کار شوند، اولین کمکی که می‌توانند بکنند این است لباسی که می‌خرند، غذایی که می‌خورند، امکانات و کالایی که استفاده می‌کنند، امکاناتی باشد که فرزندان این کشور می‌سازند، چرا که اگر استفاده کردند، با استفاده آنها چندین جوان سرکار می‌روند.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: دوم اینکه سرمایه‌گذار ایرانی احساس می‌کند که سرمایه‌گذاری او کارساز است و حس می‌کند که با سرمایه‌گذاری او می‌شود در کشور کار کرد؛ در حقیقت اولویت با سرمایه است و وقتی اینها شکل گرفت، تولید ملی در کشور قوت می‌گیرد.
حاجی‌بابایی اضافه کرد: یکی از مؤلفه‌های مهم در اقتدار ملی، تولید ملی است؛ یعنی اینکه اگر شما خانواده‌ای دارید که در آن خانواده می‌توانید نیازهایتان را برطرف کنید، با کار خودتان می‌توانید محتاج کسی نباشید پس قدرت و اقتدار دارید.
می‌خواهیم آموزش و پرورشی بسازیم که هر چه در کشور نیاز است، برای آن کار، نیرو نیز وجود داشته باشد و بعداً با کمک دانشگاه‌ها و تمام جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، تولید ملی ما ‌شود؛ بر اساس سند تحول آموزش و پرورش، دانش‌آموزان را اهل تفکر، اندیشه، خلاقیت و نوآوری می‌کنیم
وی با بیان اینکه اقتدار ملی در دنیا حرف اول را می‌زند، گفت: در دنیا هر کشور اقتدار دارد، سرمایه‌گذاری هم دارد، اشتغال هم دارد؛ اقتدار ملی اولین چیزی را که تولید می‌کند، امنیت ملی است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: در این وزارتخانه نیز ما زیرساخت‌های تحول بنیادین در آموزش و پرورش را آماده کرده‌ایم و امسال بسیاری از طرح‌های تحول بنیادین آغار می‌شود؛ در تحول بنیادین می‌خواهیم آموزش و پرورشی بسازیم که تقلیدی نباشد بلکه بومی بوده، یعنی تولید خودمان باشد.
وی با بیان انیکه نمی‌خواهیم پیشرفت‌ها و تجارب سایر کشورها را نادیده بنگاریم، ادامه داد: منظورمان این است که هیچکس به اندازه خودمان، ما را نمی‌شناسد و ما بهتر می‌توانیم برای خودمان نسخه بنویسم؛ می‌خواهیم آموزش و پرورشی بسازیم که هر چه در کشور نیاز است، برای آن کار، نیرو نیز وجود داشته باشد و بعداً با کمک دانشگاه‌ها و تمام جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، تولید ملی ما ‌شود؛ بر اساس سند تحول آموزش و پرورش، دانش‌آموزان را اهل تفکر، اندیشه، خلاقیت و نوآوری می‌کنیم.
تولید ملی در یک کشور عبارت است از اینکه، اول باورمان شود که می‌توانیم روی پای خود بایستیم، می‌توانیم برای خودمان نسخه بپیچیم و دردهای خودمان را بهتر بشناسیم
حاجی‌بابایی با بیان اینکه تمام مشاغل کشور مهم است، اظهار داشت: باید در جامعه‌مان فرهنگ‌سازی کنیم که تمام مشاغل کشور مهم است و تمام مشاغل کشور از آبروی خاص برخوردار است؛ ما در تحول بنیادین می‌خواهیم از اول ابتدایی تا دیپلم، دانش‌آموزان را به شکلی تربیت و فرهنگ‌سازی کنیم که اهل تفکر، اندیشه، خلاقیت و نوآوری باشند.
وی اضافه کرد: باید دانش‌آموزانی تربیت کنیم که دانش‌آموزان زندگی باشند، دانش‌آموزانی که برای زندگی کردن در یک جامعه آماده می‌شوند؛ امیداوریم آموزش و پرورش را به شکلی ریل‌گذاری کنیم که بتواند کشور را برای یک آینده افتخارآفرین آماده کند.برای ارسال اولین نظر کلیک کنید