هر روز!
هر روز!

آموزش کوتاهی لیر ساده(Layer) آموزش کوتاهی لیر ساده(Layer) : آموزش

آموزش کوتاهی لیر ساده(Layer) آموزش کوتاهی لیر ساده(Layer) : آموزش

آموزش کوتاهی لیر ساده(Layer)
آموزش کوتاهی لیر ساده(Layer) : آموزش کوتاهی لیر ساده(Layer)
: آموزش کوتاهی لیر ساده(Layer)
: لیر ساده یک مدل کوتاهی جوان پسند؛ ساده و در عین حال تجاری است باشد که مفید واقع شود. پشت و پهلوی سر با زاویه ی ۱۸۰ و بالای سر با زاویه ی۹۰ درجه و با تقسیم بندی شعاعی کوتاه می شود.

به گزارش : جسیکا قبل از کوتاه کردن

مرکز مو را از جلوی رستنگاه تا تاج و از تاج تا گردن جدا کنید با ضخامت حدود ۲ سانتی متر.

بعد از تقسیم بندی؛ کار از پشت سر شروع می شود دسته ی جدا شده ی مو را به سمت بالا و ۱۸۰ درجه گرفته و همان قدر که مدنظر ما هست کوتاه میکنیم.

با کمک گرفتن از خط راهنما از تاج سر بالای سر را نیز مثل پشت سر کوتاه می کنیم.

حالا از دسته هایی که جدا کردیم لاین لاین مثل بخش قبلی جدا و با کمک از راهنما (قسمتی که کوتاه کردیم راهنمای ماست و با در نظر گرفتن آن بقیه قسمتها را کوتاه می کنیم)

برای قسمتهای جلو سر هم مانند بخش قبلی عمل می کنیم.

مراقب باشید خط راهنمایتان را گم نکنید.

نکته:به انگشتان خود توجه داشته باشید حین کوتاهی پشت سر؛ انگشتان باید زاویه دار و به سمت پایین قرار بگیرند…

در حالیکه قسمت بالای سر باید زاویه ی انگشتانتان به سمت بالا باشد.استفاده از تکنیک دست آزاد(اختیاری) اتو کردن مو برای شکل دادن و نرم کردن

می رسیم به چتری ها به سلیقه ی مشتری کوتاه می کنیم.برای کوتاه کردن چتری یک مثلث ایجاد می کنیم و بعد با دو بار کات یک با با زاویه صفر و یک با زاویه ۹۰سر مو را می زنیم.

و این هم نتیجه ی لایر ساده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید