هر روز!
هر روز!

آموزش کوتاهی مدل باب آموزش کوتاهی مدل باب : آموزش

آموزش کوتاهی مدل باب آموزش کوتاهی مدل باب : آموزش

آموزش کوتاهی مدل باب
آموزش کوتاهی مدل باب : آموزش کوتاهی مدل باب
: آموزش کوتاهی مدل باب
: خیلی از خانم ها موهای بسیار کوتاه را ترجیح می دهند. زیرا نگهداری و فرم دادن به آن به راحتی امکان پذیر است .مدل باب یکی از قدیمی ترین مدلهای کوتاهی مو هست. ولی با تغییرات مختصرمیتوان انرا به شکل مد جدید در اورد. یکی از این روشها اضافه کردن فرینج یا تل هست. که مناسب افرادیست که پیشانی بلند دارند البته تل مناسب خیلیها هست به شرطی که صورت گرد نداشته باشند.البته این مدل کمی سخت است و نیاز به دقت دارد.

به گزارش : قبل از کوتاهی


گام ۱ با در نظر گرفتن به خط مورب جلو و  کنار سر و  خط زیر استخوان گونه  که تا اواسط گوش با استفاده از شانه خود را به عنوان راهنما کاهش می دهیم.
مرحله۲
قسمتی از مو که جدا کردیم  با زاویه ی کمتر ۴۵ درجه گرفته کوتاه می کنیم.

مرحله ۳ با توجه به خط راهنما که در مرحله قبل ایجاد کردیم ؛لایه لایه موها را جدا و کوتاه می کنیم.

مرحله ۴ همین طور ادامه می دهیم تا به بالای سر برسیم.

گام ۵ با کمک راهنما ادامه می دهیم

گام ۶ تکرار این فرآیند در طرف دوم سر.

گام ۷ با استفاده از همان کوتاهی ها ی جلو و اطراف سر به عنوان یک راهنما  در نظر گرفته و مقدار کمی  موقع کوتاه کردن دست را بلند می کنیم تا به گردن برسیم در واقع یک تقسیم بندی شعاعی داریم.
گام ۸ ادامه با بخش ها به موازات مرکز پشت.
گام ۹ سپس کل کار را چک کنید از لحاظ بصری و فنی مشکل نداشته باشد.

گام ۱۰ تکرار این فرآیند در طرف دوم.

گام ۱۱ پس از اتمام هر دو طرف مناطق،چک می کنیم  دو طرف سر و بالای سر را.

گام ۱۲
گام ۱۳
برای جلوی سر  با زاویه ی ۱۸۰ درجه  کوتاه می کنیم.دقت کنید اینجا خط راهنما را ایجاد می کنیم و از راهنمایی که داشتیم استفاده نمی کنیم.
گام ۱۴ با استفاده از همین روند ادامه می دهیم، اینجا مراقب باشید که  برای نگه داشتن  و حفظ طول. در این بخش گرد کردن مهم  نیست ، بلکه ایجاد یک مثلث از طول.
گام ۱۵ در حال حاضر این بخش بیش از تاج کار می کنند.
گام ۱۶ تکرار این فرآیند در طرف دوم.

گام ۱۷ با استفاده از تکنیک های بادست باز، محدود مناطق دیگر از طریق جلو هستند.

و حالا سشوار کشیده و نتیجه را ببینید.
زیبـــا شــو دات کام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید