هر روز!
هر روز!

آموزش کوک دندونه موشی : در تکه دوزی ها کوک

آموزش کوک دندونه موشی 
 : در تکه دوزی ها کوک

آموزش کوک دندونه موشی
: در تکه دوزی ها کوک دندونه موشی کاربرد زیادی دارد و وقتی بخواهید که یک تکه از پارچه رنگ متفاوت روی یک زمینه از کار بیشتر به چشم بیاید و خودنمایی کند بهترین نوع دوخت آن استفاده از کوک دندونه موشی است . در این پست شما با روش کوک زدن به صورت دندونه موشی آشنا می شوید .
آموزش کوک دندونه موشی : آموزش کوک دندونه موشی
: آموزش کوک دندونه موشی
به گزارش : برای این کار یک طرح فنجان در نظر گرفته شده است . قصد داریم که سر گشاد ان که به رنگ مشکی است را به فنجان کوک دستی بزنیم . برای این کار نخ را چند لایه داخل سوزن بگذارید .

ابتدا نخ را از زیر پارچه به روی پارچه ای که قصد تکه دوزی کردن را دارید بیاورید . نخ را به سمت بالا ببرید و سوزن راروی تکه به زیر پارچه برده و سپس دوبارا از روی زمینه بیرون بیاورید .

نخ را بکشید . متوجه خواهید شد که یک کوک کوچک دندونه موشی ایجاد کرده اید . کوک های بعدی را همین ترتیب ایجاد کنید . ابتدا نخ را با انگشتان بالا بگیرید . نوک سوزن را روی تکه بگذارید به زیر کار هدایت کنید و از روی زمینه دربیاورید و نخ را بکشید . این کار را تا وقتی که دور تا دور تکه پارچه کوک کرده اید ادامه بدهید .

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است وقتی بخواهیم یک تکه پارچه روی زمینه ی تکه دوزی به چشم بیاید کوک دندونه موشی مناسب ترین است .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید