هر روز!
هر روز!

آموزش گام به گام خویشتن داری همسرانی که در تنازع

آموزش گام به گام خویشتن داری 
 همسرانی که در تنازع

آموزش گام به گام خویشتن داری
همسرانی که در تنازع قدرت گیر کرده اند، بسیار عصبی و خشمگین هستند. اما تعداد کمی از همسران می دانند که چگونه به روشی با هم جر و بحث کنند که دعوا بالا نگیرد و کنترل اعصاب خود را از دست ندهند...


«تا وقتی اتفاقی خلاف میل همسرم اتفاق نیفتد، همه چیز خوب است اما وقتی کوچکترین رفتاری خلاف میلش انجام دهم ملاحظه هیچ چیز و هیچ کس را نمی کند؛ فقط فریاد می زند.»
«می دانم همسرم مسئولیت های زیادی دارد. از رسیدگی و توجه به دو کودک گرفته تا ک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید