هر روز!
هر روز!

آهسته غذا بخورید تا لاغر شوید آهسته

آهسته غذا بخورید تا لاغر شوید 
 
 آهسته

آهسته غذا بخورید تا لاغر شوید

آهسته غذا بخورید تا لاغر شوید : آهسته غذا بخورید تا لاغر شوید
: آهسته غذا بخورید تا لاغر شوید
: به گزارش : وب سایت رژیم سلامتی: آهسته غذا بخوریدبسیاری از مردم مواد غذایی خود سریع و سردستی می خورند با این حال، خوردن به آرامی ممکن است یک روش بسیار دقیق باشد در واقع، مطالعات نشان می دهد که خوردن آهسته تر می تواند به شما در احساس سیری و کاهش وزن کمک کند این مقاله به بررسی مزایای خوردن آهسته تر، برای هر دو از دست دادن وزن و سلامت کلی می پردازد.   خوردن بیش از حد سریع می تواند سبب افزایش وزن شود سریع خواران سنگین تر از کسانی هستند که آهسته تر غذا می خورند. در واقع، سریع خواران در مقایسه با کندتر خواران تا 115 درصد بیشتر احتمال ابتلا به چاقی دارند. آنها همچنین در طول زمان تمایل به افزایش وزن دارند که ممکن است تا حدی خوردن بیش از حد سریع علت آن باشد. در یک مطالعه، محققان بیش از 4000 مردان و زنان میانسال را بررسی کردند آنها با درخواست، سریع مواد غذایی خود را خوردند. آنها که بسیار سریع غذا می خوردند تمایل به سنگین ترشدن بعد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید