مسیر سبز
مسیر سبز

آهو و بی رحمی شکارچی +عکس العالم: شکارچی به

آهو و بی رحمی شکارچی +عکس 
 العالم: شکارچی به

آهو و بی رحمی شکارچی +عکس
العالم: شکارچی به قصد شکار یک آهو با تیر و کمان حیوان را هدف قرار داد اما موفق به کشتنش نشد.

شکارچی ناشی به جای اینکه با تیرو کمان قلب آهو را هدف قرار دهد سر او را نشانه گرفت. تیر به صورت حیوان اندکی بالاتر از پوزه اش اصابت کرده و نوک تیز آن از سوی دیگر در آمده است. حیوان بینوا دچار عذابی سخت شده است.مشخص نیست آیا انسانی دل رحم به آهو کمک کرده یا خیر؟


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید