هر روز!
هر روز!

آژیر آژیر پیامی سمعی یا بصری در مورد یک مشکل

آژیر آژیر پیامی سمعی یا بصری در مورد یک مشکل

آژیر
آژیر پیامی سمعی یا بصری در مورد یک مشکل یا وضعیت صادر می‌کند. هشدار دهندها انواع مختلفی دارند، که دزدگیر، و ساعت زنگ‌دار نمونه‌هایی از آن هستند.
آژیرها در خودرو های امدادی انتظامی و آتش نشانی و آمبولانس هم استفاده میشوند تا شرایط را جهت حرکت سریع این نوع خودروها در حین ماموریت فراهم آورد.
آژیر کلمه ای فارسی است و معنای آن محتاط باش و بپرهیز است. فردوسی می گوید:
کنون باید آژیر بودن ز شیر که در مهرگان بچه دارند زیر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید