مطالب جالب!
مطالب جالب!

آگهی استخدام در بانک گردشگری (سراسری) شرایط احراز متقاضیان

آگهی استخدام در بانک گردشگری (سراسری) 
 شرایط احراز متقاضیان

آگهی استخدام در بانک گردشگری (سراسری)
شرایط احراز متقاضیان متصدی امور بانکی :
1 – داشتن حد اقل مدرک کارشناسی ترجیحاً در رشته های تحصیلی کامپیوتر , IT  , حسابداری , علوم بانکی , علوم انسانی , مدیریت , اقتصاد 2 – حداقل شرط معدل برای شغل متصدی امور بانکی 15 می باشد .
شرایط احراز متقاضیان کادر مدیریتی :
1 – بازنشتگان موسسات مالی و بانکی بدون محدودیت در رشته تحصیلی 2 – افرادی که دارای سابقه کار مفید و مرتبط با شعبه می باشند . 3 – حداکثر سن 56 سال 4 – حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید