پرشن ایکسترا
پرشن ایکسترا

آیا اجداد ما مریخی بودند ؟ ( بررسی وجود حیات بر

 لینک
آیا اجداد ما مریخی بودند ؟ ( بررسی وجود حیات بر

آیا اجداد ما مریخی بودند ؟ ( بررسی وجود حیات بر روی مریخ )

فرض کنید که زمین بر اثر آلودگی شدید هوا دیگر قابل سکونت نیست و انسان ها به ناچار باید زمین را به سمت سیاره ای دیگر ترک کنند . حیات از روی زمین کم کم در حال محو شدن است و از حیات وحش هم خبری نیست .ادامه مطلب در وب سایت پرشن ایکسترا ...

#مریخ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید