مسیر سبز
مسیر سبز

آیا از این کوه فلزی می توانید بالا بروید؟! خبرآنلاین:

آیا از این کوه فلزی می توانید بالا بروید؟! 
 خبرآنلاین:

آیا از این کوه فلزی می توانید بالا بروید؟!
خبرآنلاین: کوهنوردی کار آسانی نیست و نیاز به شجاعت استقامت فراوانی دارد. به هر حال برخی آنرا انتخاب کرده وآنرا چالشی برای نزدیک شدن به اصل طبیعت می دانند.

افرادی هم ماجراجو بوده و به هر قیمتی می خواهند کارها انجام نداده را انجام دهند. بالا رفتن از کوه آسان نیست و حالا مردم در کوه تایهانگ در لینژو در کشور چین با بالا رفتن از پلکان عمودی 300 فوتی سعی می کنند همان هیجانات ناشی از کوهنوردی را در خود با تنفس در هوای تمیز، زنده نگه دارند.

به هر حال مدیریت با دیدن مدارک کوهنوردی و نداشتن مشکل قلبی و یا شکستگی اجازه صعود از پله ها را می دهد.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید