هر روز!
هر روز!

آیا بختک وجود دارد؟ آیا بختک وجود دارد؟  

آیا بختک وجود دارد؟ آیا بختک وجود دارد؟ 
  

آیا بختک وجود دارد؟
آیا بختک وجود دارد؟
 
 
بختک وجود خارجی ندارد و افراد باید قبل از خواب افکار پریشان را از خود دور کنند.
2 موضوع موجب تصور بختک هنگام خواب می‌شود که یکی القائات فرهنگی است که به فرد این ذهنیت را می‌دهد که موجودی به نام بختک وجود دارد و دیگر دیدن خوابهای آشفته و نگران کننده است.
بختک معنای علمی و حقیقی ندارد اما وقتی افکار آلوده باشد خودبه‌خود هر چیزی که در خواب آشفته به سراغ انسان می‌آید بختک تصور می‌شود.
وقتی کابوس می‌بینیم و در عین حال افکار ما آلوده است احساس می‌کنیم موجودی روی سینه ما افتاده و چون احساس وحشت داریم تصور می‌کنیم آن موجود ما را خفه می‌کند و سینه ما را فشار می‌دهد اما این موضوع واقعی نیست.
علم،‌ بختک را قبول ندارد و درمان آن با عوض‌کردن فکر منفی فرد امکانپذیر است.
همچنین پرهیز از پرخوری هنگام شب و مصرف شیر و عسل در عین حال دور کردن افکار منفی مهمترین راه پیشگیری از آن است و در صورت نیاز فرد باید به روانپزشک مراجعه کند.
منبع:funpatogh.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید