پرشن ایکسترا
پرشن ایکسترا

آیا خود انقلاب صنعتی میتواند وضعیت آب و هوا را به

 لینک
آیا خود انقلاب صنعتی میتواند وضعیت آب و هوا را به

آیا خود انقلاب صنعتی میتواند وضعیت آب و هوا را به وضعیت طبیعی قبل از انقلاب صنعتی بازگرداند ؟

فناوری هر روز در حال گسترش است و امروز پیشتازان فناوری به دنبال استفاده از فناوری های پاک هستند . بر خلاف قتل (پیل آبسوز استنلی میر) مخترع اتومبیل باسوخت آب ، امروز از مبتکران انرژی های سبر تقدیر هم میشود .ادامه مطلب در وب سایت پرشن ایکسترا ...

#انقلاب_صنعتی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید