هر روز!
هر روز!

آیا میدانید سری بیست و هشتم آیا میدانید سری بیست

آیا میدانید سری بیست و هشتم 
 آیا میدانید سری بیست

آیا میدانید سری بیست و هشتم
آیا میدانید سری بیست و هشتم
آیا میدانید سری بیست و هشتم 1.آیا میدانید که .... یک ‌چهارم استخوان های بدن، در پا قرار دارد؟!.
2.آیا میدانید که .... رشد کودک در بهار بیشتر است؟!. 3.آیا میدانید که .... حلزون ها می‌توانند سه سال بخوابند؟!. 4.آیا میدانید که .... شتر مرغ در 3دقیقه، لیتر آب می‌خورد؟!. 5.آیا میدانید که .... مقاوم ترین ماهیچه بدن انسان زبان است؟!. 6.آیا میدانید که .... فندک قبل از کبریت اختراع شد؟!. 7.آیا میدانید که .... تمامی خرس های قطبی چپ دست هستند؟!. 8.آیا میدانید که .... خورشید 330330 مرتبه بزرگ تر از زمین است؟!. 10.آیا میدانید که .... گوش جانوران بچه‌زا نمایان و تخم گذار پیدا نیست؟!. 11.آیا میدانید که .... تنها قسمت بدن که خون ندارد قرنیه چشم است؟!. 12.آیا میدانید که .... زکریای رازی غیر از الکل کاشف گوگرد هم هست؟!. 13.آیا میدانید که .... انسان سالانه بیش از 10 میلیون مرتبه پلک می‌زند؟!. 14.آیا میدانید که .... با 30 گرم طلا، نخی به طول81km می‌توان درست کرد؟!. 15.آیا میدانید که .... حسّ بویایی مورچه با حسّ بویایی سگ برابری می‌کند؟!. 16.آیا میدانید که .... کرم های ابریشم در 56روز، 86هزار برابر خود غذا می‌خورند؟!. 17.آیا میدانید که .... ظروف پلاستیکی50هزار سال در برابر تجزیه و فساد مقاومند؟!. 18. آیا میدانید که .... 8 دقیقه و 17 ثانیه طول می‌کشد تا نور خورشید به زمین برسد؟!. 19.آیا میدانید که .... در هنگام عطسه، قلب شما به اندازه یک میلیونیم ثانیه می‌ایستد؟!. 20.آیا میدانید که .... ناخن های انگشتان دست، چهار برابر ناخن های پا رشد می‌کنند؟!.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید