هر روز!
هر روز!

آیا میدانید؟ سری سیزدهم آیا میدانید؟ سری سیزدهم کبریت

آیا میدانید؟ سری سیزدهم آیا میدانید؟ سری سیزدهم 
 کبریت

آیا میدانید؟ سری سیزدهم
آیا میدانید؟ سری سیزدهم
کبریت چه زمانی ساخته شد؟
در زمان های قدیم برای روشن کردن آتش از سنگ چخماخ، آتش گردان و یا گرداندن چوب در سنگ ها و تولید آتش از طریق اصطکاک استفاده می شد، اما زمانی رسید که آتش در خانه ها بسیار مورد استفاده قرار می گرفت و  نیاز به آن بسیار زیاد شده بود. از این رو وسیله ای ساخته شد که نام آن را کبریت گذاشتند. فکر می کنید،نخستین کبریت بی خطر در چه سالی ساخته شد؟ نخستین کبریت بی خطر به همت یک اتریشی با نام «آنتون وان اشروتر» ابداع شد. او اختراع خود را در سال 1845 میلادی ارائه داد.
اشکال مختلف ماه چیست ؟
شکل ماه در زمان های مختلف فرق دارد گاهی کاملا گرد گاهی نیم دایره و سایر اوقات هلالی شکل به نظر می رسد . به این شکل های مختلف ماه مرحله بندی اشکال ماه می گویند . اینکه چه مقدار از ماه را می بینیم به وضعیت قرار گرفتن زمین ، ماه و خورشید در یک دوره تقریبا یک ماهه بستگی دارد .
وقتی ماه در مدارش حرکت می کند و شما از زمین به آن نگاه می کنید بخش های مختلفی از آن نامشخص است .
آیا می دانید وقتی ماه به تدریج کامل می شود نور آن نیز افزایش می یابد در حالیکه وقتی رو به ناپدید شدن است کم نور می شود .
طول بلندترین حیوان چقدر است؟
بلندترین حیوان روی کره زمین زرافه است. طول زرافه های ماده به ۴/۵ و زرافه های نر به ۵ متر می رسند. یعنی به بلندی یک ساختمان ۲ طبقه! زرافه ها در گروه های کوچک در دشت های آفریقا زندگی می کنند. این حیوانات با استفاده از گردن دراز خود برگ ها و سرشاخه های درختان اقاقیا را می خورند. شاید به نظر غیرممکن برسد اما مهره های گردن زرافه با مهره های گردن انسان ها مساوی است! اما هفت مهره ای که در گردن زرافه وجود دارد از هفت مهره گردن ما خیلی بزرگ تر است!
مرتفع  ترین شهر دنیا کدام است؟
پوتالا معروف به "قصر کوهستانی" بالای شهر تبتی لهاسا در ارتفاع 3600 متری قرار دارد. اما مرتفع ترین پایتخت دنیا شهر لاپاز در کشور بولیوی است که 3700 متر ارتفاع دارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید