هر روز!
هر روز!

آیا می دانید داخل استخوان چیست؟ آیا می دانید داخل

آیا می دانید داخل استخوان چیست؟ آیا می دانید داخل

آیا می دانید داخل استخوان چیست؟
آیا می دانید داخل استخوان چیست؟ : آیا می دانید داخل استخوان چیست؟
: آیا می دانید داخل استخوان چیست؟
 
یک پنجم وزن بدن را استخوان ها تشکیل می دهند. اگرچه استخوان ها سبک هستند و می توانند خم و راست شوند، اما آن قدر محکم و قوی هستند که دیگر قسمت های بدن را محافظت می کنند. استخوان از دو لایه تشکیل شده است یکی قسمت بیرونی که بافتی فشرده و محکم، شبیه عاج فیل دارد که شما استخوان را به این شکل می بینید. در ضمن مسوولیت نگهداری عضلات را نیز به عهده دارد. لایه بعدی که در واقع بخش درونی استخوان است از بافتی اسفنجی ساخته شده است و مانند شبکه ای آهنی و پیچ در پیچ است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید